Systém údržby v letectví

Traxxall

traxxall.com

Traxxall byl vytvořen s využitím znalostí a poznatků vedoucího týmu s hlubokými zkušenostmi v leteckém průmyslu a také s obrovskou odborností v oblasti sledování údržby letadel. Traxxall je nejmodernější systém sledování údržby, který je dnes k dispozici, a zvyšuje sledování údržby letadel na zcela nový standard. Inovativní systém Traxxall byl vytvořen tak, aby přinesl nové úrovně přesnosti, efektivity a servisu sledování údržby letadel.

Pojišťovnictví a zajišťovnictví

Nephila Capital

nephila.com

Systém pro analýzu struktury portfolia z hlediska pravděpodobností katastrof (CATRADER eventsets) pro hedge funds a zajišťovnictví s napojením na MATLAB (pro náročnější výpočty) a další nástroje z dané odborné oblasti.

RamRe

ramre.bm

Systém pro analýzu a výpočty související se zajišťovnictvím úvěrů v oblasti veřejných financí (surety). Řešení zahrnovalo modul pro automatizovanou výměnu dat s partnerskými pojišťovnami, výpočty ukazatelů portfolií a reporting.

Investiční bankovnictví

Lines Overseas Management

lom.com

Komplexní systém pro investiční bankovnictví, zahrnující jak uživatelské rozhraní pro trading, tak i pro brokery. Řešení zahrnovalo online napojení na vybrané dealingové společnosti (FIX Engine) a interní účetní systém.

Farmaceutický průmysl

Zentiva Group, a.s.

zentiva.cz

Systém evidence a řízení registrací farmaceutických produktů s EMA (European Medicines Agency), včetně modulu pro automatickou komunikaci s registrační autoritou.

Produkty a řešení

Centrální Řízení Práv

centralsecurity.cz

Systém umožňující aplikacím jednoduše a konzistentně integrovat řízení oprávnění jak z pohledu funkčního (“kdo” může “co”), ale i z pohledu datového (“kdo” vidí “co”). Systém je možné integrovat s jakoukoliv aplikací založenou na platformě Microsoft .Net a to včetně SharePoint portálů, Reporting Services a OLAP SSAS.